Under hösten 2019 serveras ingen a la carte utan

det Helgmål som presenteras på startsidan

Påskallaviks Gästgifveri, Kustvägen 31, 570 90 Påskallavik, Telefon 0491-97000 e-post: gastis@paskallavik.se www.paskallavik.se